Wydrukuj tę stronę
14 Sie 2014

Bezpłatne komputery i internet dla mieszkańców.

Napisał 

Bezpłatny Internet, komputery oraz szkolenia dla mieszkańców pozostających w trudnej sytuacji materialnej lub z powodu niepełnosprawności to główny cel projektu realizowanego w Gminie Czorsztyn pn.: „„e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”.

Projekt realizowany od 1.07.2014 r. do 30.09.2015 r. Jego wartość wynosi 432 200 zł w 100% dofinansowana. W ramach projektu przewiduje się zakup 50 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu dla gospodarstw domowych i zakup 40 zestawów komputerowych wraz z dostarczeniem Internetu dla jednostek podległych tj. Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach, Zespołu Placówek Oświatowych w Maniowach, Gminnego Centrum Kultury w Kluszkowcach.

Od 14 sierpnia do 15 września br. zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz na zakup dostawcy Internetu. Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu to kolejny etap realizacji projektu.

Osobami uprawnionymi do otrzymania komputera z dostępem do Internetu są mieszkańcy gminy Czorsztyn, którzy nie posiadają komputera oraz dostępu do Internetu a w szczególności gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, jednostki podległe beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, osoby z grupy +50) oraz dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Projekt pn. „„e-” - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.”

UE logo

Czytany 5305 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)