Wydrukuj tę stronę
16 Sie 2012

Kolejne inwestycje w naszej gminie

Napisane przez  Aneta Markus

Wakacje za półmetkiem a wraz z rokiem szkolnym rozpoczną się zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Mogę, Chcę, Potrafię" przeznaczone dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Sromowcach Wyżnych, Sromowcach Niżnych, Kluszkowcach oraz Maniowach. Będą to:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia dla dzieci z wadami postawy i zaburzeniami koordynacji ruchowej.

Ponadto w szkole organizowane będą także zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych:

- zajęcia matematyczno-przyrodnicze,
- zajęcia plastyczno – techniczne,
- zajęcia muzyczno – teatralne.

W ramach realizowanego projektu zakupione zostaną również wszelkie pomoce dydaktyczne dostosowane to typów zajęć (maty, pomoce logopedyczne, sprzęt nagłaśniający, komputery, laptopy, książki, gry edukacyjne).

Projekt realizowany jest w ramach POKL - działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowita wartość projektu wynosi 139 272, 30 zł., z czego dofinansowanie stanowi 100 % środków. Okres realizacji projektu zakłada czas od 01.08.2012 r. do 30.06.2013 r.

Czytany 4200 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)