Wydrukuj tę stronę
16 Sie 2012

Odnowiona remiza

Napisane przez  Aneta Markus

Zgodnie z wyznaczonym terminem zakończono modernizację Domu Kultury w Maniowach mieszczącego się w Remizie OSP Maniowy. Pieniądze na ten cel pochodziły z dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Małopolskiego oraz środków własnych Gminy Czorsztyn.

Prace związane z modernizacją budynku wykonywała firma P.B.U Pranica z Klikuszowej, której teren budynku przekazano z dniem 21 lutego 2012 r.

W ramach przeprowadzanej modernizacji poszerzono salę widowiskową oraz dobudowano dodatkową klatkę schodową. Głównym celem inwestycji miała być poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej w sołectwie Maniowy, co z kolei pobudzić ma aktywność lokalnej społeczności i działających tutaj organizacji pozarządowych. 

Zdaniem zarządzających Domem Kultury „Spotkania w utworzonych  pomieszczeniach pozwolą zintegrować się społeczeństwu, a także ułatwią powstawanie  nowym organizacjom, poprawią funkcjonalność już działającym prężnie Kołu Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej itp.”

Całkowity koszt inwestycji to 258 807,15 zł, z czego dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego  PROW 2007-2913 wyniosło 75 % kosztów kwalifikowanych czyli 157 809,00 zł.

Czytany 6013 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)