Wydrukuj tę stronę
06 Lip 2013

Warsztaty - podsumowanie projektu

Napisane przez  Janina Plewa

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach zakończyło realizację projektu edukacyjnego „Warsztaty taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne
i kulinarne z zakresu kultury ludowej”. Projekt realizowany był w dwóch etapach:

etap I od 1 września 2012 r. – 28 lutego 2013 r.,
etap II od 1 marca -25 czerwca 2013 r.

W ramach projektu zrealizowane zostały warsztaty:

Kulinarne – przyrządzanie potraw regionalnych tylko w I. etapie, w Kluszkowcach

Natomiast w I i II etapie realizowane były warsztaty:

1.Plastyczne - malowanie na szkle - w Maniowach i Kluszkowcach,
2.Plastyczne - rzeźba – w Maniowach i Kluszkowcach,
3.Teatralne w Kluszkowcach,
4.Taneczno – muzyczne - w Kluszkowcach.

Uczestnicy warsztatów kulinarnych mieli okazję własnymi rękami zagnieść ciasto drożdżowe, ciasto na pierogi i moskole, zetrzeć marchewkę, obrać ziemniaki. Nabyte umiejętności na pewno wykorzystują pomagając mamom w przygotowywaniu posiłków.

Na zajęciach plastycznych z rzeźby, dzieci i młodzież szkolna poznawała różne techniki modelowania ręcznego; w masie solnej, glinie, glince rzeźbiarskiej i w gipsie.

Podczas zajęć z malowania na szkle poznali techniki przenoszenia konturów i szkiców na szkło oraz sposoby wypełniania ich kolorem i malowania.

W maju br. wysłaliśmy kilkanaście prac plastycznych (powstałych na warsztatach) na XXXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży „Matka w oczach dziecka”. Pierwszą nagrodę zdobyła Paulina Natońska, a wyróżnienia m. in. otrzymały Oliwia Jankowska i Anna Chorążak, uczestniczki naszego projektu. Zgodnie z założeniami projektu, dla uczestników warsztatów plastycznych zorganizowano dwa wyjazdy. Pierwszy do galerii p. Ewy Łaczek – Daleki, do Rabki Zdróju. Dzieci zapoznały się z pracami artystki, technikami powstawania obrazów, jej zainteresowaniami oraz tym jak przyroda i zabytki achitektury sakralnej inspirują p. Ewę do tworzenia pięknych obrazów.Drugi wyjazd do „Miasteczka Galicyjskiego” w Nowym Sączu. Dzieci uczestniczyły tam w zajęciach palstycznych. Starsza grupa wykonywała ozdoby związane ze świętami Wielkanocnymi, a 15 osobowa grupa najmłodszych, pod okiem fachowca wykonywała różnego rodzaju prace z gliny, które po wypaleniu zostały przez nich pomalowane farbami.

Grupa młodzieży uczestnicząca w warsztatach teatralnych zdobywała tajniki wiedzy z emisji głosu i gry aktorskiej. Na zajęciach tanecznych i muzyczny dzieci i młodzież szkolna miały okazję nauczyć się tańca ludowego i nut podhalańskich.

Podsumowanie projektu odbyło się w Domu Kultury w Kluszkowcach 26 czerwca br. Wzięli w nim udział uczestnicy warsztatów, instruktorzy prowadzący zajęcia, opiekunowie oraz przedstawicielka władzy Gminy Czorsztyn P. Jadwiga Fudala – sekretarz gminy. W podsumowaniu wzięło udział 96 osób. Z powstałych prac na zajęciach plastycznych zorganizowano wystawę, którą uczestnicy biorący udział w podsumowaniu z wielkim zainteresowaniem obejrzeli (wystawa była ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych).

W trakcie podsumowania grupa młodzieży uczestnicząca w zajęciach teatralnych zaprezentowała przedstawienie teatralne oparte na sztuce Juliana Reimschussela „Piekielnica” wg scenariusza pana Mikołaja Urbaniaka. Natomiast uczestnicy warsztatów taneczno - muzycznych zaprezentowali program artystyczny: taniec solowy, układ dziewcząt, śpiew solowy oraz nuty podhalańskie.

Po programach artystycznych wszyscy zebrani zasiedli za stoły i w miłej atmosferze spożyli wspólnie posiłek, który został przygotowany pod nadzorem pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Kluszkowcach. Udział w warsztatach był bezpłatny, zapewniliśmy pomoce do zajęć plastycznych, transport na wyjazdy oraz produkty do przyrządzania potraw regionalnych i posiłku na podsumowanie.

Serdeczne dziękuję wszystkim uczestnikom warsztatów za systematyczne i zdyscyplinowane podejście do dodatkowych obowiązków oraz życzę by zdobyta wiedza na zajęciach motywowała Was do dalszego rozwoju swoich umiejętności i zainteresowań.

Gorące podziękowania dla: Moniki Ziemianek-Sztajer, Ewy Majerczak, Danuty Firek, Beaty Laskowskiej –Pelczarskiej, Mikołaja Urbaniaka i Grzegorza Zontka za fachowe i twórcze prowadzenie zajęć, a paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Kluszkowcach za pomoc w przygotowaniu posiłku dla uczestników podsumowania.

Ogólny koszt realizacji projektu - 36 213, 28 zł.
Koszty kwalifikowane -29 171,40 zł
Dofinansowanie I etapu – 12 438, 68 zł
Dofinansowanie II etapu – 10 920, 34 zł

Czytany 4231 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)