Związek Podhalan

Cele, które stawia sobie maniowski oddział ZP to:

  • podtrzymywanie tradycji (stroje regionalne w trakcie ważnych uroczystości),
  • uświetnianie uroczystości pocztem sztandarowym,
  • promocja Maniów poza gminą,
  • integracja mieszkańców (wspólne spędzanie czasu wolnego)
 W czwartek, 16 sierpnia 2012 roku po godz.18-ej odbyło się spotkanie w siedzibie Związku Podhalan…
Spotkanie założycielskie Związku Podhalan oddział Maniowy odbyło się 30 września 2006 r. Od początku prezesem…